Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Tom XXVI: Zgromadzenie Ogólne Sędziów Trybunału Konstytucyjnego z 3 kwietnia 2007 roku, Warszawa 2007, ss. 254

Materiały z dorocznego Zgromadzenia Ogólnego Sędziów Trybunału Konstytucyjnego, poświęconego podsumowaniu działalności orzeczniczej Trybunału w 2006 roku.