Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Tom XXVII: Zgromadzenie Ogólne Sędziów Trybunału Konstytucyjnego z 12 marca 2008 roku, Warszawa 2008, ss. 299

W publikacji ze Zgromadzenia Ogólnego Sędziów TK zawarta została, jak co roku, Informacja o istotnych problemach wynikających z działalności i orzecznictwa Trybunału Konstytucyjnego. W załącznikach zamieszczono wykaz orzeczeń, które do tej pory (na dzień 18 stycznia 2008 r.) nie zostały zrealizowane przez prawodawcę.