Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Tom XXVIII: Lex est Rex in Polonia et in Lithuania. Tradycje prawno-ustrojowe Rzeczypospolitej - doświadczenie i dziedzictwo, Warszawa 2008, ss. 260

W 2007 r. w Trybunale Konstytucyjnym zainaugurowany został cykl wykładów dotyczący tradycji prawno-ustrojowych Rzeczypospolitej - związku unijnego Królestwa Polskiego i Wielkiego Księstwa Litewskiego. W pierwszej części publikacji zamieszczone zostały teksty wykładów prezentowanych podczas sesji w Trybunale Konstytucyjnym oraz dyskusja panelowa. Druga część zawiera teksty dotyczące refleksji nad doświadczeniami i tradycjami ustrojowymi, które powstawały w związku z projektemTradycje prawno-ustrojowe Rzeczypospolitej.