Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Tom XXIX: XI Konferencja Trybunału Konstytucyjnego Rzeczypospolitej Polskiej i Sądu Konstytucyjnego Republiki Litewskiej, Tomaszowice, 3-6 czerwca 2007 r., Warszawa 2008, ss. 118

Publikacja zawiera najważniejsze materiały z XI konferencji polskiego Trybunału Konstytucyjnego i litewskiego Sądu Konstytucyjnego. Dotyczą one przede wszystkim konstytucyjnych podstaw działania parlamentarnych komisji śledczych, a także orzecznictwa obu sądów konstytucyjnych. Publikacja w języku polskim i litewskim.