Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Tom XXX: : Zgromadzenie Ogólne Sędziów Trybunału Konstytucyjnego z 2 kwietnia 2009 roku, Warszawa 2009, ss. 333

2 kwietnia 2009 roku odbyło się doroczne Zgromadzenie Ogólne Sędziów Trybunału Konstytucyjnego poświęcone podsumowaniu działalności orzeczniczej Trybunału w minionym roku. Niniejsza publikacja zawiera materiały ze Zgromadzenia: Informację o istotnych problemach wynikających z działalności i orzecznictwa Trybunału Konstytucyjnego w 2008 roku oraz teksty wystąpień Prezesa TK oraz przedstawicieli najwyższych władz państwowych, wygłoszone tego dnia w siedzibie Trybunału.