Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Tom XXXI: Hans Kelsen, Istota i rozwój sądownictwa konstytucyjnego, Warszawa 2009, ss. 88

Hans Kelsen (1881-1973) - jeden z najwybitniejszych teoretyków prawa. Niniejsza publikacja jest po raz pierwszy przetłumaczonym na język polski tekstem wykładu wygłoszonego w 1928 r. Autor wyłożył w nim ideę kontroli konstytucyjności prawa oraz konsekwentnie ją uzasadnił, przytaczając i analizując zarówno argumenty przeciwników, jak i zwolenników tej koncepcji.
Praca została przetłumaczona przez dr Bolesława Banaszkiewicza a posłowiem opatrzyła ją prof. Sławomira Wronkowska