Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Tom XXXII: Preambuła Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej

Książka podsumowuje rozpoczęty w grudniu 2008 r. cykl spotkań zatytułowany Preambuła Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, który był skierowany nie tylko do świata prawniczego, intelektualistów, ale i do aktualnej elity politycznej. Konstytucja jest najważniejszą ustawą w państwie. Preambuła jest jej normatywną syntezą. Wyraża esencję wartości i zasad znajdujących potwierdzenie i rozwinięcie w przepisach ujętych w rozdziały i artykuły Konstytucji. W ramach spotkań poświęconych preambule swoimi refleksjami na temat jej określonych wersetów podzielili się nie tylko konstytucjonaliści, ale i znani filozofowie, etycy czy historycy. Zgodnie z zasadą dochodzenia do prawdy w drodze dyskursu, przyjęto formę dwugłosu, który z kolei miał pobudzić uczestników każdego spotkania oraz czytelników opracowania do dalszej dyskusji.