Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Tom XXXIII: Podstawowe założenia Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, Warszawa 2010

Książka jest logicznym następstwem publikacji Trybunału Konstytucyjnego z 2009 r.: Preambuła Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej. W treści niniejszej publikacji, zawarto rozważania na temat unormowań Konstytucji określających przyjęty system źródeł prawa, przesądzający o kształcie ustroju gospodarczego, ustroju społecznego i ustroju politycznego Rzeczypospolitej Polskiej.