Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Tom XXXIV: XIII Konferencja Sędziów Trybunału Konstytucyjnego Rzeczypospolitej Polskiej i Sądu Konstytucyjnego Republiki Litewskiej. Warszawa, 23-26 czerwca 2009 r., Warszawa 2010

Publikacja zawiera najważniejsze materiały z XIII Konferencji polskiego Trybunału Konstytucyjnego i litewskiego Sądu Konstytucyjnego. Dotyczą one przede wszystkim dyskusji na temat własności i jej ochrony w orzecznictwie konstytucyjnym. Niniejsza publikacja zawiera referaty sędziów wygłoszone podczas konferencji oraz towarzyszącą im dyskusję.