Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Tom XXXV: Zgromadzenie Ogólne Sędziów Trybunału Konstytucyjnego z 15 września 2010 r., Warszawa 2010 r.

15 września 2010 r. odbyło się doroczne Zgromadzenie Ogólne Sędziów Trybunału Konstytucyjnego poświęcone podsumowaniu działalności orzeczniczej Trybunału Konstytucyjnego w 2009 r. Niniejsza publikacja zawiera materiały ze Zgromadzenia: Informację o istotnych problemach wynikających z działalności i orzecznictwa Trybunału Konstytucyjnego w 2009 roku oraz teksty wystąpień Prezesa TK oraz przedstawicieli najwyższych władz państwowych, wygłoszonych tego dnia w siedzibie Trybunału.