Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Tom XXXVI: Spotkania w Trybunale Konstytucyjnym, Z okazji obchodów Święta Narodowego Trzeciego Maja (w latach 2007, 2009, 2010). O budowie demokracji i kultury politycznej, Warszawa 2010

Publikacja zawiera wystąpienia znamienitych mówców z okazji spotkań związanych z obchodami Święta Narodowego 3 Maja.