Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Tom XXXVIII: 50 lat Konstytucji V Republiki Francuskiej. Związki konstytucjonalizmu francuskiego i polskiego, Warszawa 2011

24 i 25 października 2008 r. w siedzibie Trybunału Konstytucyjnego odbyło się polsko-francuskie kolokwium naukowe pt. "50 lat Konstytucji V Republiki Francuskiej. Związki konstytucjonalizmu francuskiego i polskiego" zorganizowane przez Katedrę Prawa Konstytucyjnego Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego i Trybunał Konstytucyjny. Konferencja stanowiła okazję do spotkania uczonych z Francji i Polski oraz innych państw zainteresowanych francuskim prawem konstytucyjnym. W Polsce francuska myśl ustrojowa jest od dawna ceniona i analizowana. Jest ona jednym ze źródeł inspiracji dla naszej doktryny prawnej. Jednym z celów spotkania była, między innymi, dyskusja nad zmianami jakie wprowadziła do Konstytucji V Republiki nowela z lipca 2008 r. Niniejsza praca zawiera teksty referatów i omówienie dyskusji.