Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Tom XXXIX: Zgromadzenie Ogólne Sędziów Trybunału Konstytucyjnego z 6 kwietnia 2011 r., Warszawa 2011 r.

6 kwietnia 2011 r. odbyło się doroczne Zgromadzenie Ogólne Sędziów Trybunału Konstytucyjnego poświęcone podsumowaniu działalności orzeczniczej Trybunału Konstytucyjnego. W 2010 r. Trybunał Konstytucyjny obchodził 25 rocznicę utworzenia, co stanowiło okazję do bilansu dotychczasowej jego działalności. Publikacja zawiera materiały ze Zgromadzenia: Informację o istotnych problemach wynikających z działalności i orzecznictwa Trybunału Konstytucyjnego w 2010 roku, teksty wystąpień Prezesa TK oraz przedstawicieli najwyższych władz państwowych, wygłoszonych tego dnia w siedzibie Trybunału. W publikacji omówione zostały orzeczenia TK, a uzupełnieniem opracowań są załączniki z danymi  statystycznymi.