Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Tom XLI: XV Konferencja sędziów Trybunału Konstytucyjnego Rzeczypospolitej Polskiej i Sądu Konstytucyjnego Republiki Litewskiej. Galiny, 1-4 czerwca 2011 r., Warszawa 2012

W trakcie XV polsko-litewskiej konferencji sądów konstytucyjnych w Galinach sędziowie debatowali nad prawami socjalnymi w orzecznictwie obu sądów konstytucyjnych. Referaty wprowadzające do dyskusji wygłosili sędzia TK Teresa Liszcz oraz sędzia SK Algirdas Taminskas. Zgodnie z tradycją zostały też omówione ważniejsze orzeczenia sądów konstytucyjnych za miniony rok. Zostały one zaprezentowane przez sędzię SK Ramute Ruškyte oraz Wiceprezesa TK Stanisława Biernata.