Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Tom XLII: Sądy konstytucyjne wobec Prawa Unii Europejskiej, Monografie Konstytucyjne nr 3, Warszawa 2012

W niniejszym opracowaniu autorowi chodzi przede wszystkim o wydobycie takich konstrukcji orzeczniczych, które z jednej strony, są reprezentatywne dla sposobu podejścia sądownictwa konstytucyjnego do ustrojowych aspektów integracji europejskiej, a z drugiej strony, stanowią oryginalne i prawniczo przemyślane propozycje, mogące przyczynić się do stworzenia modelu rozwiązywania sytuacji kolizyjnych na styku konstytucji poszczególnych państw i prawa Unii Europejskiej. Obserwacja owego swoistego dialogu między sądami konstytucyjnymi a Trybunałem Sprawiedliwości Unii Europejskiej może stać się inspiracją do przeprowadzenia zmian w treści Traktatów unijnych i konstytucji krajowych, które zwiększą poczucie pewności prawa w europejskiej przestrzeni prawnej.