Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Tom XLVIII: Skutki wyroków Trybunału Konstytucyjnego w sferze stosowania prawa, Warszawa 2013

Niniejsza książka stanowi owoc badań własnych poszczególnych autorów oraz rozwinięcie tez i poglądów wygłoszonych w toku dyskusji podczas pierwszej konferencji asystentów sędziów i orzeczników z Naczelnego Sądu Administracyjnego, Sądu Najwyższego i Trybunału Konstytucyjnego: Skutki wyroków Trybunału Konstytucyjnego w świetle orzecznictwa Naczelnego Sądu Administracyjnego, Sądu Najwyższego i Trybunału Konstytucyjnego, która odbyła się 29 listopada 2012 r. w siedzibie Trybunału Konstytucyjnego.