Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Księga XX-lecia orzecznictwa Trybunału Konstytucyjnego, Warszawa 2006, s. 763.

Zawiera 29 opracowań sumujących dorobek orzeczniczy Trybunału Konstytucyjnego. Ukazuje ciągłość orzeczniczą Trybunału, co jest zgodne z istotą każdego sądownictwa. Dokumentuje dorobek mający wpływ na naukę prawa konstytucyjnego. Prezentuje poglądy Trybunału na sprawy, które stanowiły i stanowią o jego pozycji. Jest kolejnym dowodem związków, które łączą praktykę i teorię.