Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Księga XXV-lecia Trybunału Konstytucyjnego. Ewolucja funkcji i zadań Trybunału Konstytucyjnego - założenia a ich praktyczna realizacja, Warszawa 2010.

Kolejna okrągła 25. rocznica istnienia polskiego Trybunału Konstytucyjnego - została wykorzystana jako okazja do dokonania bilansu jego dotychczasowej działalności, zarówno w aspekcie systemowym, a więc oceny, czy Trybunał powinien dalej działać w dotychczasowym kształcie ustrojowym i układzie kompetencyjnym oraz przy niezmienionym sposobie wyboru sędziów TK, jak i oceny dotychczasowych rozwiązań organizacyjno-proceduralnych.

Księga XXV-lecia TK stanowi doskonały punkt wyjścia do ogólnonarodowej już dyskusji, czy potrzebne są zmiany w obecnym kształcie ustrojowym, kompetencyjnym i organizacyjno-proceduralnym Trybunału Konstytucyjnego.