Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Zagadnienia Sądownictwa Konstytucyjnego, nr 1(5)/2013

Zagadnienia Sądownictwa Konstytucyjnego, nr 1(5)/2013. O istotę państwa. W 90 rocznicę ustanowienia Konstytucji marcowej, Warszawa 2014.