Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Tom LII, XVII konferencja sędziów Trybunału Konstytucyjnego Rzeczypospolitej Polskiej i Sądu Konstytucyjnego Republiki Litewskiej, Kamień Śląski, 16-19 września 2013 r. / Lenkijos Respublikos Konstitucinio Tribunolo ir Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo teiseju XVII konferencja, Kamień Śląski, 2013 m. rugsejo 16-19 d., Warszawa 2014.

W trakcie XVII polsko-litewskiej konferencji sądów konstytucyjnych w Kamieniu Śląskim sędziowie debatowali nad problematyka wolności od dyskryminacji w orzecznictwie obu sądów konstytucyjnych. Referaty wprowadzające do dyskusji wygłosili sędzia TK Marek Zubik oraz sędzia SK Toma Birmontiene. Zgodnie z tradycją zostały też omówione ważniejsze orzeczenia sądów konstytucyjnych za miniony rok. Zostały one zaprezentowane przez sędziego SK Algirdasa Taminskasa oraz sędziego TK Zbigniewa Cieślaka.