Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Tom L, Wybrane orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego związane z prawem Unii Europejskiej (2003-2014), Warszawa 2014

Przedstawiamy Czytelnikom wybór orzeczeń Trybunału Konstytucyjnego Rzeczypospolitej Polskiej w sprawach związanych z członkostwem Polski w Unii Europejskiej i miejscem prawa unijnego w polskim porządku prawnym. Problematyka ta jest obecna w judykaturze Trybunału w znaczącej liczbie orzeczeń. Orzeczenia zamieszczone w niniejszym zbiorze można uznać za najważniejsze i najbardziej charakterystyczne. Ilustrują one zagadnienia, jakie stanęły przed polskim sądem konstytucyjnym w kontekście europejskim.