Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Zagadnienia Sądownictwa Konstytucyjnego, nr 2(6)/2013

Zagadnienia Sądownictwa Konstytucyjnego, nr 2(6)/2013. Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne w Polsce. Diagnoza i propozycje zmian, Warszawa 2014