Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Tom XLIX: Wykłady w Trybunale Konstytucyjnym z lat 2011-2012, Warszawa 2014

Kolejny tom SiM, w którym publikujemy wykłady wygłoszone w siedzibie Trybunału Konstytucyjnego w latach 2011-2012. Jest to zbiór bogaty w treści nie tylko z punktu widzenia historycznoprawnego, ale także dlatego, że zwraca naszą uwagę na wyzwania, które mogą pojawić się w przyszłości.

Ponad 20 lat temu powstała idea popularyzacji tematyki konstytucyjnej na tle innych gałęzi prawa, gospodarki, wydarzeń społecznych i międzynarodowych oraz zapraszania w tym celu przez Prezesa i Sędziów Trybunału Konstytucyjnego specjalistów będących autorytetami w różnych dziedzinach życia do wygłaszania wykładów i dzielenia się swoim dorobkiem z innymi.