Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Tom LIV: Mikołaj Hermann, Wyroki interpretacyjne Trybunału Konstytucyjnego z perspektywy teoretycznoprawnej. Instrument ochrony ładu konstytucyjnego czy środek zapewniania jednolitości orzecznictwa?, Monografie Konstytucyjne nr 6, Warszawa 2015

Wyroki interpretacyjne są przedmiotem kontrowersji doktrynalnych i orzeczniczych od początku lat dziewięćdziesiątych. Pomimo obszernej literatury brakowało dotychczas całościowego opracowania poświęconego tego rodzaju wyrokom. Autor przedstawia klarownie problematykę wyroków interpretacyjnych, identyfikuje problemy, jakie łączą się z ich wydawaniem, i przedstawia własne propozycje rozwiązania tych problemów.

W efekcie otrzymujemy interesującą teoretycznoprawną charakterystykę wyroków interpretacyjnych. Charakterystyka ta pozwala w sposób przekonujący określić skutki wyroków interpretacyjnych w płaszczyźnie stanowienia i stosowania prawa. Opracowanie podsumowuje dotychczasową dyskusję nad wyrokami interpretacyjnymi i rozstrzyga większość problemów, które stanowiły źródło sporów. Stanowi bardzo wartościowy wkład w dyskusję nad wyrokami interpretacyjnymi.

prof. UJ dr hab. P. Tuleja