Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Vol. LV, IX World Congress of Constitutional Law (Oslo, 16 20 June 2014). Contributions by Polish Scholars, Warszawa 2015

Polskie Towarzystwo Prawa Konstytucyjnego od początku swego istnienia aktywnie uczestniczy zarówno w pracach Międzynarodowego Towarzystwa Prawa Konstytucyjnego, jak i w jego kolejnych kongresach. Stałym efektem tych międzynarodowych konferencji naukowych jest publikowanie w Polsce wygłaszanych podczas ich trwania referatów polskich uczestników. W niniejszym tomie prezentujemy referaty wygłoszone podczas ubiegłorocznego, IX kongresu w Oslo.