Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Zagadnienia Sądownictwa Konstytucyjnego, nr 1-2(7-8)/2014

Zagadnienia Sądownictwa Konstytucyjnego, nr 1-2(7-8)/2014. Przesłanki skargi konstytucyjnej - zagadnienia wybrane, Warszawa 2016