Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Tom LXI: Radosław Puchta, Rada Stanu jako organ sądowej ochrony konstytucji we Francji, Warszawa 2019, ISBN 978-83-87515-93-5