Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Zróżnicowanie biernego prawa wyborczego wójtów, skazanych na karę inną niż kara pozbawienia wolności, w zależności od tego czy wyrok stał się prawomocny przed, czy po wejściu w życie ustawy nowelizującej ustawę – Kodeks wyborczy K 10/22

Wniosek o zbadanie zgodności art. 4 ustawy z dnia 31 stycznia 2019 r. o zmianie ustawy - Kodeks wyborczy (Dz. U. poz. 273) z art. 32 ust. 1 i art. 42 ust. 1 Konstytucji RP.