Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Łączenie powiatów i ustalanie ich granic K 1/03

Rada Miasta Radzionków wnosi o stwierdzenie zgodności:
1. art. 4, art. 4a i art. 4b ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym z art. 2 i art. 15 ust. 2 Konstytucji RP oraz art. 5 Europejskiej Karty Samorządu Terytorialnego sporządzonej w Strasburgu w dniu 15 października 1985 roku, ratyfikowanej przez Prezydenta RP w dniu 26 kwietnia 1993 roku;
2. § 1 pkt 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 25 czerwca 2002 roku w sprawie ustalenia granic niektórych gmin i miast oraz nadania miejscowości statusu miasta z art. 15 ust. 2 i art. 2 Konstytucji RP oraz art. 4 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym; Rada Powiatu Wałbrzyskiego wnosi o zbadanie zgodności § 1 oraz § 2 pkt 1 rozporządzenia Rady Ministrów z 25 czerwca 2002 roku w sprawie połączenia miasta na prawach powiatu Wałbrzych z powiatem wałbrzyskim oraz ustalenia granic niektórych powiatów z art. 3 oraz z art. 3b ustawy z 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym, z art. 5 Europejskiej Karty Samorządu Terytorialnego oraz art. 15 ust. 2, art. 16 oraz art. 165 ust. 2 Konstytucji RP;