Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Ochrona praw nabytych K 12/03

O stwierdzenie, że: 
1. art. 1 pkt 5 lit. a i b ustawy z dnia 14 grudnia 2001 roku zmieniającej ustawę - Prawo o ustroju sądów powszechnych, ustawę o prokuraturze oraz ustawę o kuratorach sądowych, zmieniający art. 198 § 2 i § 3 ustawy - Prawo o ustroju sądów powszechnych oraz art. 1 pkt 2 ustawy z dnia 23 listopada 2002 roku o zmianie ustawy - Prawo o ustroju sądów powszechnych oraz niektórych innych ustaw, zmieniający art. 91 § 2 ustawy - Prawo o ustroju sądów powszechnych są niezgodne z art. 2 i art. 178 ust. 2 Konstytucji RP; 2. art. 23, art. 24 i art. 27 ustawy z dnia 27 lipca 2001 roku - Prawo o ustroju sądów powszechnych są niezgodne z art. 10 i z art. 173 Konstytucji RP;