Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Dochody jednostek samorządu terytorialnego K 18/17

Wniosek o zbadanie zgodności:

art. 36 ust. 10 w zw. z art. 20, art. 21, art. 21a, art. 29, art. 32 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego z

1) art. 167 ust. 1-3 w zw. z art. 2 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej,

2) art. 165 ust. 1 i art. 21 ust. 1 w zw. z art. 2 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej,

3) art. 165 ust. 2 w zw. z art. 16 ust. 2 w zw. z art. 2 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej oraz w zw. z art. 11 Europejskiej Karty Samorządu Lokalnego sporządzonej w Strasburgu dnia 15 października 1985 r.