Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Zasady nabycia prawa do emerytury pomostowej. K 23/09

O zbadanie zgodności art. 3 ust. 1-6, art. 4 pkt 5 i 6 oraz art. 57 ustawy z dnia 19 grudnia 2008 roku o emeryturach pomostowych z art. 2 oraz art. 32 ust. 1 Konstytucji RP;