Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Przedłużenie okresu rozliczeniowego czasu pracy K 3/14

Wniosek o zbadanie zgodności art. 129 § 2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 roku - Kodeks pracy w brzmieniu nadanym ustawą z dnia 12 lipca 2013 roku o zmianie ustawy - Kodeks pracy oraz ustawy o związkach zawodowych z art. 2, art. 31 ust. 3 oraz art. 24 w zw. z art. 66 Konstytucji RP.