Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Prawo do ubezpieczenia społecznego K 38/05

O stwierdzenie, że:

art. 61 pkt 2 ustawy z dnia 30 października 2002 roku o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych w zakresie, w jakim uchyla art. 25a ustawy z dnia 12 czerwca 1975 roku o świadczeniach z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych jest niezgodny z:

- art. 2, art. 32, art. 31 ust. 3, art. 65 ust. 1, art. 67 ust. 1 Konstytucji RP;

- art. 6 ust. 1 Międzynarodowego Paktu Praw Gospodarczych, Społecznych i Kulturalnych, otwarty do podpisu w Nowym Jorku dnia 19 grudnia 1966 roku, ratyfikowany przez Polskę w dniu 3 marca 1977 roku;

- art. 1 ust. 2 Europejskiej Karty Społecznej sporządzonej w Turynie dnia 18 października 1961 roku, zmienionej Protokołem zmieniającym EKS sporządzonym w Turynie dnia 21 października 1991 roku, ratyfikowanej przez Polskę dnia 10 czerwca 1997 roku;

- art. 1 ust. 4, art. 10 ust. 1, art. 12 ust. 2 i ust. 3, art. 15 ust. 1 i ust. 2 Europejskiej Karty Społecznej, sporządzonej w Turynie dnia 18 października 1961 roku, ratyfikowanej przez Polskę w dniu 10 czerwca 1997 roku, a przez to z art. 9 i art. 91 ust. 1 i ust. 2 Konstytucji RP;