Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Straż gminna – pozbawienie możliwości ujawniania naruszeń przepisów prawa ruchu drogowego przy wykorzystaniu urządzeń rejestrujących K 49/15

Wniosek o zbadanie zgodności:
1) art. 1, art. 2 oraz art. 1 w związku z art. 2 w związku z art. 3 ustawy z dnia 24 lipca 2015 roku o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym oraz ustawy o strażach gminnych z Preambułą, art. 5, art. 15 ust. 1, art. 16 ust. 2, art. 165 ust. 1 zdanie drugie i art. 167 ust. 1 i 4 Konstytucji RP,
2) art. 1 w związku z art. 2 w związku z art. 3 ustawy z dnia 24 lipca 2015 roku o zmianie ustawy - Prawo o ruchu drogowym oraz ustawy o strażach gminnych w związku z art. 20d ust. 1 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych z art. 2 Konstytucji RP,
3) art. 1 w związku z art. 2 w związku z art. 3 ustawy z dnia 24 lipca 2015 roku o zmianie ustawy - Prawo o ruchu drogowym oraz ustawy o strażach gminnych z art. 2 Konstytucji RP.