Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Ordynacja wyborcza do Parlamentu Europejskiego. Kp 3/09

O zbadanie zgodności:

1) art. 4 w zakresie, w jakim art. 3 ustawy z dnia 12 lutego 2009 roku o zmianie ustawy o wyborze Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, ustawy o referendum ogólnokrajowym oraz ustawy - Ordynacja wyborcza do Parlamentu Europejskiego wprowadza zmiany w ustawie z dnia 23 stycznia 2004 roku - Ordynacja wyborcza do Parlamentu Europejskiego z art. 2 Konstytucji RP;

2) art. 3 pkt 2 ustawy z dnia 12 lutego 2009 roku o zmianie ustawy o wyborze Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, ustawy o referendum ogólnokrajowym oraz ustawy - Ordynacja wyborcza do Parlamentu Europejskiego w zakresie, w jakim wprowadzenie głosowania w wyborach do Parlamentu Europejskiego w ciągu 2 dni pomija regulacje dotyczące ciszy wyborczej oraz sankcji za jej naruszenie z art. 2 Konstytucji RP;