Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Zasady wymierzania kary łącznej P 1/17

Pytanie prawne czy art. 85 § 2 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 roku – Kodeks karny jest zgodny z art. 2 w związku z art. 32 ust. 1 oraz z art. 45 ust. 1 Konstytucji RP.