Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Kara z tytułu nielegalnego przystąpienia do użytkowania obiektu budowlanego P 19/06

Czy art. 57 ust. 7 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku - Prawo budowlane z art. 10, w związku z art. 2 Konstytucji RP;