Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Koszty sądowe w sprawach cywilnych P 21/01

Czy art. 37 ustawy z 13 czerwca 1967 roku o kosztach sądowych w sprawach cywilnych oraz rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z 17 grudnia 1996 roku w sprawie określenia wysokości wpisów w sprawach cywilnych są zgodne z art. 92 ust. 1 oraz art. 84 w związku z art. 217 Konstytucji RP;