Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Doradztwo podatkowe - obowiązkowe ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej P 21/05

Czy § 15 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 18 lutego 1997 roku w sprawie ogólnych warunków obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej podmiotów wykonujących doradztwo podatkowe za szkody wyrządzone przy wykonywaniu czynności doradztwa podatkowego jest zgodny z art. 92 ust. 1 Konstytucji RP i czy tenże przepis jest niezgodny z art. 827 § 1 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku - Kodeks cywilny;