Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Sądowa kontrola orzeczeń referendarza sądowego w przedmiocie skargi na czynności komornika sądowego P 21/17

Pytanie prawne, czy:

art. 767 zd. 1 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego jest zgodny z art. 45 ust. 1 Konstytucji RP i art. 78 Konstytucji RP w zakresie, w jakim na orzeczenie referendarza sądowego nie przysługuje skarga.