Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Status Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego jako sądu P 3/20

Pytanie prawne:

1. Czy norma prawna wynikająca z art 3 pkt 5 ustawy z dnia 8 grudnia 2017 r. o Sądzie Najwyższym, tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r., poz. 825 ze zm. (dalej określana jako uSN) w zw. z art. 5 § 1 zd. 2 uSN i art. 6 § 2 uSN i art. 7 § 4,5,6 uSN i art. 20 uSN i art. 27 § 1 uSN i art. 28 § 2 zd. 3 uSN i art. 35 § 3 zd. 4 uSN i art. 44 § 11 uSN i art. 47 uSN i art. 48 § 7 uSN i art. 55 § 3 uSN i art. 76 § 1 uSN i art. 98 § 1 i 3 uSN i art. 131 uSN jest zgodna z art. 175 ust. 1 Konstytucji RP.
2. Czy norma prawna wynikająca z art. 3 pkt 5 ustawy z dnia 8 grudnia 2017 r. o Sądzie Najwyższym, tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r., poz. 825 ze zm. (dalej określana jako uSN) w zw. z art. 5 § 1 zd. 2 uSN i art. 6 § 2 uSN i art. 7 § 4, 5, 6 uSN i art. 27 § 1 uSN i art. 28 § 2 uSN i art. 44 § 11 uSN i art. 48 § 7 uSN i art. 76 § 1 uSN i art. 131 uSN jest zgodna z art. 175 ust. 2 Konstytucji RP.