Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Obligatoryjny zakaz prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych dożywotnio P 3/17

Pytanie prawne:

czy art. 42 par. 4 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny, w brzmieniu nadanym przez part. 1 pkt 1 ustawy z dnia 20 marca 2015 r. o zmianie ustawy - Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw jest zgodny z:

art.10 w związku z art. 175 ust. 1 Konstytucji, art. 45 ust. 1 Konstytucji i art. 31 ust. 3 Konstytucji

w zakresie, w jakim obliguje sąd do orzeczenia zakazu prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych dożywotnio w razie skazania osoby prowadzącej pojazd za popełnienie przestępstwa z art. 178a par. 4 Kodeksu karnego w związku z art. 178a par. 1 Kodeksu karnego w sytuacji, gdy osoba ta była uprzednio skazana w warunkach określonych w art. 42 par. 3 Kodeksu karnego.