Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Kompetencje referendarzy sądowych; kompetencje sądów rejonowych. P 38/08

Czy przepisy:

a) art. 2 § 2 ustawy z dnia 27 lipca 2001 roku - Prawo o ustroju sądów powszechnych,

b) art. 147 § 1 ustawy z dnia 27 lipca 2001 roku - Prawo o ustroju sądów powszechnych,

c) art. 39822 § 1 ustawy z dnia 17 listopada 1964 roku - Kodeks postępowania cywilnego,

d) art. 39823 § 1 ustawy z dnia 17 listopada 1964 roku - Kodeks postępowania cywilnego,

e) art. 13 § 2 w związku z art. 47ustawy z dnia 17 listopada 1964 roku - Kodeks postępowania cywilnego,

f) art. 13 § 2 w związku z art. 362ustawy z dnia 17 listopada 1964 roku - Kodeks postępowania cywilnego,

g) art. 8 ust. 2 ustawy z dnia 28 lipca 2005 roku o kosztach sądowych w sprawach cywilnych oraz

h) art. 118 ustawy z dnia 28 lipca 2005 roku o kosztach sądowych w sprawach cywilnych

są zgodne z art. 175 ust. 1 i 2 Konstytucji RP oraz art. 177, art. 178 ust. 1-3, art. 179, art. 180 ust. 1-5, art. 181 w związku z art. 173 Konstytucji RP, art. 10 ust. 1 i 2 oraz art. 2 Konstytucji RP, art. 45 ust. 1 Konstytucji RP oraz w związku z art. 6 ust. 1 Konwencji o ochronie praw człowieka i podstawowych wartości;