Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Niezdolności do pracy po ustaniu tytułu ubezpieczenia chorobowego; ubezpieczenie społeczne w razie choroby i macierzyństwa P 44/15

Pytanie prawne czy przepis art. 13 ust. 1pkt 2 ustawy z dnia 25 czerwca 1999 roku o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa w zakresie, w jakim nie przewiduje minimalnej kwoty świadczenia zapewnionej za okres niezdolności do pracy po ustaniu tytułu ubezpieczenia chorobowego jest zgodny z art. 32 ust. 1 Konstytucji RP w związku z wynikającą z art. 2 Konstytucji RP zasadą sprawiedliwości społecznej oraz z art. 67 ust. 1 Konstytucji RP i przewidzianym w nim prawem do zabezpieczenia społecznego.