Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Zdolność sądowa organów władzy publicznej SK 120/20

Skarga konstytucyjna o zbadanie zgodności art. 33 i art. 331 § 1 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks Cywilny oraz art. 199 § 1 pkt 3 ustawy z dnia 17 listopada 1964 - Kodeks postępowania cywilnego w zakresie zwrotu „jeżeli jedna ze stron nie ma zdolności sądowej" z art. 45 ust. 1, art. 45 ust. 1 w związku z art. 79 ust. 1 i 2, art. 45 ust. 1 w związku z art. 2 oraz art. 77 ust. 2 w związku z art. 45 Konstytucji RP.