Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Opłaty i podatki lokalne; zasady ustalania podatku od nieruchomości SK 13/15

Skarga konstytucyjna o zbadanie zgodności art. la ust. 1 pkt 3 w związku z art. 2 ust. 1 pkt 1, w związku z art. 5 ust. 1 pkt 1 lit. a ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych z art. 21, art. 22, art. 31, art. 32, art. 64 w związku z art. 2 oraz art. 84 w związku z art. 20 Konstytucji RP.