Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Emerytury i renty z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych SK 15/18

Skarga konstytucyjna o zbadanie zgodności art. 53 ust. 4 i art. 27 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych z art. 2, art. 7 i art. 67 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej.