Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Wyłączenie sędziego SK 19/02

O zbadanie, czy art. 48 § 1 pkt 5 w związku z art. 4011 pkt 1 art. 379 pkt 4 ustawy z 17 listopada 1964 roku - Kodeks postępowania cywilnego, w przedmiocie wyłączenia od rozpoznania sprawy w sądzie II instancji lub III instancji jedynie sędziego, który w instancji bezpośrednio niższej wydał zaskarżone orzeczenie, jest zgodny z konstytucyjnymi zasadami prawa do sprawiedliwego postępowania sądowego - art. 45 ust. 1 Konstytucji;