Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Obniżenie wartości nieruchomości w okresie tzw. luki planistycznej SK 22/16

Skarga konstytucyjna o zbadanie zgodności art. 37 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z art. 2, art. 21 ust. 1, art. 32 ust. 1 w związku z art. 3 i ust. 3 oraz art. 64 ust. 2 i 3 Konstytucji RP.